ĐỌC SÁCH
CÙNG BẠN

Tác giả xin mời các độc giả cùng đóng góp cho chuyên mục ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN.


Chuyên mục này dành để độc giả cùng tác giả và những người đọc khác trao đổi, chia sẻ thông tin về những “góc khuất” kiến thức trong cuốn sách, và mở rộng cơ hội tiếp cận thêm các tri thức pháp luật ở Việt Nam cùng như trên thế giới.


Độc giả có thể gửi thông tin dưới dạng câu hỏi, bài viết, ý kiến… Bài viết được đăng sẽ ghi tên của độc giả với tư cách là người viết, nếu được độc giả đồng ý. Trong trường hợp bài viết được đăng hình thành từ câu hỏi hay ý kiến của độc giả, thì bài viết sẽ được ghi thêm là “Được viết xuất phát từ ý kiến của…” để ghi nhận tên của độc giả, và vẫn trên cơ sở được sự đồng ý của độc giả.Độc giả muốn trao đổi về nội dung sách hoặc có ý tưởng để chia sẻ vui lòng liên hệ với tác giả qua email hong@legalconnect.vn hoặc fanpage Kỹ Năng Viết Cho Người Hành Nghề Luật.

Học luật


– Đào tạo luật tại Việt Nam


– Đào tạo luật tại nước ngoài


Kỹ năng viết cho người hành nghề luật


Đọc thêm


Kỹ năng nghiên cứu luậtĐọc thêm


Kỹ năng phân tích chính sách, pháp luật


Đọc thêm

Kỹ năng
ngành luật

TÀI NGUYÊN
PHÁP LUẬT

Sách Kỹ năng viết cho người hành nghề luật


Từ điển pháp luật
Việt – Anh


Luận án tiến sĩ
Nghiên cứu, trao đổi,
bình luận


Từ điển pháp luật
Anh – Việt


Một số website ngành luật


Giới thiệu sách


Kỹ năng viết
cho người hành nghề luật
Phát triển không gian pháp lý thử nghiệm cho Fintech và các lĩnh vực công nghệ mới ở Việt Nam


Video

Nghề luật và lựa chọn nghề luật

Chia sẻ của Ts. Trần Thị Quang Hồng 

trên diễn đàn Vietnamese Law Student Chat Room

https://www.youtube.com/watch?v=GIoTGrhutMI

Kỹ năng viết nghề luật

Chia sẻ của Ts. Trần Thị Quang Hồng 

trên diễn đàn Vietnamese Law Student Chat Room