...

Kỹ năng viết cho người hành nghề luật


Hotline: +84 91273 5668
...

Tác giả xin mời các độc giả cùng đóng góp cho chuyên mục ĐỌC SÁCH CÙNG BẠN

Chuyên mục này dành để độc giả cùng tác giả và những người đọc khác trao đổi, chia sẻ thông tin về những “góc khuất” kiến thức trong cuốn sách, và mở rộng cơ hội tiếp cận thêm các tri thức pháp luật ở Việt Nam cùng như trên thế giới.

Độc giả có thể gửi thông tin dưới dạng câu hỏi, bài viết, ý kiến… Bài viết được đăng sẽ ghi tên của độc giả với tư cách là người viết, nếu được độc giả đồng ý. Trong trường hợp bài viết được đăng hình thành từ câu hỏi hay ý kiến của độc giả, thì bài viết sẽ được ghi thêm là “Được viết xuất phát từ ý kiến của…” để ghi nhận tên của độc giả, và vẫn trên cơ sở được sự đồng ý của độc giả.

XEM CÁC BÀI TRONG MỤC NÀY